Blogg

Människor är ofta oresonliga, illojala och egoistiska - förlåt dem ändå

Fredag 10 juli

10.07.2020

Vilka visioner och önskningar har du? När det är svårt att ha sina visioner i huvudet kan du enkelt skriva ner dessa på papper och sätta upp synligt. När du får ner allt på print så är det lättare att se och skapa denna bild av det du vill ha. Vid koncentration av bilden framför dig så är det...

Onsdag 8 juli

08.07.2020

Om du vill förändra ditt liv så måste du bestämma en tidpunkt när detta skall ske. Du kan inte låta livet gå och vänta in det "rätta tillfället", för det kommer aldrig att komma. Oftast så skall vi invänta det rätta tillfället, eller skall göra detta först, eller det ena eller det andra. Du vill ha en förändring, men...

Tisdag 7 juli

07.07.2020

När saker eller ting inte fungerar som man vill så har man flera alternativ att reagera på det. Själv har jag haft strul med min hemsida och inte lyckas ta mig in för att kunna ge dig dagliga visdomar och budskap. När sånt händer är det lätt att låta tanken komma som -märklig människa det där, hon skall komma med...

Fredag 3 juli

03.07.2020

Allt är energi och den kan bara existera om den är i rörelse. Tänkt dig ett rum, mellan dig, möbler, tak och väggar vad finns det där? ett hålrum? Är inget verkligen inget? Det är energier, flödet som finns runtomkring, överallt, i ständig rörelse.

Torsdag 2 juli

02.07.2020

Harmoni handlar om att få balans genom energi, allt i universum - kosmos är i balans. När du och universum är i samklang rent energimässigt så kan du ta emot i överflöd. Ibland blir balansen rubbad ur position i universum, men rätt snart återskapas harmonin. Naturen är en bra liknelse.

Tisdag 30 juni

30.06.2020

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu att du är älskad för din egen skull och ingen annan är som du.

Förlåtelse handlar om att släppa taget om ilska, bitterhet, hat och andra negativa känslor och tankar hos dig, så att du blir fri. Det handlar inte om att du skall bli bästa vän med den som sårat dig eller tycker att handlingen som du blivit utsatt för är okej.

Citat från den kända författaren Genevieve Behred (1881-1960) och boken Your invisible power

Innan sänggående gå igenom den gångna dagen och känn tacksamhet för det du fått upplevt, känt, smakat, reflekterat, genomfört, berört och sett. Om du hade velat att något skulle ha varit på ett annat sätt i dessa situationer, spela upp detta åter i huvudet och spela om allt som du önskat att det hade varit.