Sensing Yin Yoga

21.09.2020

YinYoga bygger på läran om de fem elementen - Jord, Vatten, Eld, Trä & Metall. Att vara i harmoni med naturens rytm och flöde är kärnan om hur vi kan skapa optimal hälsa och harmoni i våra kroppar. I den traditionella Kinesiska medicinen är tanken om ohälsa och sjukdom bottnad i flödets stagnation. Inget skall någonsin vara stilla. Se bara på djur och natur. När allt stannar av i kroppen börjar både sjukdomar och ohälsa gro. "The mother of all disease is stagnation"

Tänkt dig själv ett vattendrag som porlar, det är ständigt i rörelse. Det är vatten som går att dricka, är syrerikt och friskt. Tänk dig sedan ett vattendrag som står stilla, det vattnet går inte att dricka. Det är syrefattigt och massa bakterier och parasiter börja där att gro. 

Alla våra system behöver rörelse, allt både inom och utom oss behöver det där fantastiska flödande och energigivande flödet. Den skapande energin för allt liv är Yin och Yang, dessa är polariteter i en helhet och det ena kan inte existera utan den andra.

Min kurs är nu avslutad och tid för praktiska övningar kommer att ta vid. Jag kommer hålla i klasser och göra min certifiering för YinYoga lärare och det känns otroligt spännande och min intention är att kunna ha kurser med min egna touch med inslag av meditation och en uppstart av lymfsystemet. 

Jag hoppas du har möjlighet att komma när tillfälle ges inom denna Yoga form!

//Namaste