Föredrag - Läker tiden alla sår?

09.10.2018

Idag har jag besökt personalen på Alviva företagshälsovård och gett min första föreläsning kring sorg och sorgbearbetning. Jag har pratat om omgivningens reaktioner, myter om sorg, vad sorg är, tillfälliga lättnader och att kommunikation är nyckeln till livslust, ny energi och en öppnare relation till andra människor. Vi hade bra diskussioner kring hela ämnet och positiv feedback gavs till varandra.