Förlusthantering & Sorgbearbetning

15.01.2019

Smärtsamma förändringar eller förluster i livet kan vara bland annat flytt, byte av arbetsplats, olycka, sjukdom, konflikter, barnlöshet, studenten, husdjurs död, separationer, pensionering, ekonomiska svårigheter och död. Det kan även handla om problem i relationer (familj, partner, vänner), förlust av tillit eller andra motgångar i livet. Oavsett väcker detta ofta motstridiga tankar och känslor i oss människor.

Sorg är en naturlig och normal känslomässig reaktion vid en förlust och det är inte fel på oss människor när vi upplever det vi upplever i samband med förluster eller förändringar. Sorg är också den klart starkaste av våra känslor och samtidigt vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och dess omgivning. 

Vi människor drabbas av mer än 40 smärtsamma förändringar och förluster under vårt liv. Oavsett varför ditt hjärta är brustet mår du antagligen inte riktigt bra eftersom du medvetet har uppmärksammat att ditt liv inte är så tillfredsställande och lyckligt du önskade att det var. Ingen vet hur du mår och ingen kan säga att dom förstår hur du mår, all sorg är unik och individuell. Kanske någon kan komma ihåg hur det kändes för dom när dom drabbades av egna förluster, när du berättar om din förlust. 

Med sorgbearbetning får vi en möjlighet att reflektera över relationen till den/det vi förlorat. Därigenom kan vi se vad vi önskat vore bättre eller annorlunda och få syn på det outtalade och okommunicerade. Genom att sätta ord på våra känslor och kommunicera dem i ett tryggt sammanhang kan vi förlösa smärta/sorg, försonas med det förflutna och känna mer frid.

Sorgbearbetning handlar inte om att glömma. Vår saknad och våra minnen kommer finnas kvar men istället för smärta och sorg får vi mer tillgång till energi och livsglädje.

Är du intresserad av sorgbearbetning så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi har både gruppkurser och individuella kurser för dig som startar upp kontinuerligt. 

Välkommen!