Fredag 5 juni

05.06.2020

När du möter en negativ situation eller människa sök efter gåvan i detta. Det vi möter har vi dragit till oss och det skall hjälpa oss att växa och utvecklas. Det är lätt att brusa upp i sådana situationer och göra nått i affekt. 

Det finns en naturlag som anses vara en moralisk tradition - "Den gyllene regeln". Den säger att man skall behandla andra som man vill bli behandlad själv. Att följa denna regel kan innebära att du får anstränga dig lite extra att vara konsekvent i det du gör. Att glädjas åt andras framgångar, behandla andra rättvist, att vara vänlig, att visa empati, kan vara några få saker. När man lever i harmoni med regeln finns det inte plats för hat, avundsjuka, svartsjuka, missnöje. Dessutom gör du detta utan villkor att andra personer måste göra samma sak för dig, att du kräver en gentjänst. 

När du möter något negativt försök ta dig genom detta utan att du lägger dig i, väljer sida eller faller in i det drama som utspelar sig. Detta gäller också via sociala medier. Visst det kan vara väldigt nervkittlande att stå tillbaka om du känner dig förolämpad. Men om du lever efter den gyllene regeln så kommer du se detta ur ett annat vidöppet sinne och seende. Du vet var din sanning är och du kan stå upp för dig själv. 

Vi är inte perfekt varelser, så döm ingen "hund efter håret". Du vet aldrig vad en annan människa går igenom eller varit med om i sitt liv. Alla människor vill bli bemöta med empati, kärlek, gemenskap, värdighet, förståelse, respekt och vänlighet. När du börjar använda regeln i ditt liv (kärlek, empati och respekt) kommer du få tillbaka detta i tusenfall. Du kommer själv må så mycket bättre. Negativitet i situationer eller människor kommer minska och du kommer se allt på ett annat sätt och lyfta det positiva. 

Försök möta alla med vänlighet, ge andra ett leende, försökt att inte delta i draman eller dispyter - nån kan ha en dålig dag. utgå ifrån det goda när du möter andra människor, även dom som du aldrig kommer att träffa mer, var medkännande, var positiv.