Hur viktigt är arbetsmiljön?

13.11.2018

Igår föreläste jag om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. En väldigt viktig del i arbetet så klart, men vad är arbetsmiljö? Det är allt som påverkar oss i jobbet, luft, ljud, arbetskollegor, arbetstempo, kommunikation, förväntningar och mycket mer. Att göra ett arbete säkert och trivsamt är bra för arbetsmiljön och det är arbetsgivarens ansvar. Tyvärr har det skett en ökning av ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling på arbetsplatser (för att nämna några), vilket i sin tur lett till högre sjukskrivningar, utmattningssyndrom, nedstämdhet, sömnproblem, hjärt- och kärlsjukdomar och även andra fysiska och psykiska tillstånd hos arbetstagare.

Arbetsmiljöns fysiska, organisatoriska och sociala faktorer hänger ihop. Om vi förmår se helheten kan rätt åtgärder vid­ tas och arbetsmiljön förbättras. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön - viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är ingen slump utan måste byggas in i organisationen och konkretiseras i policyer, mål, styrdoku­ment, regler och rutiner. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret, men för att förankra en god arbetsmiljö och omsätta den i handling krävs såväl kunskap och delak­ tighet som långsiktighet. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete grundar sig på aktuell kunskap och samlade gemensamma erfarenheter. I samverkan och dialog kan arbetsgivarna och arbetstagarna finna gemensamma lösningar.

När AV (Arbetsmiljöverket) var ute på tillsynsbesök, upptäcktes att 5 av 10 arbetsgivare inte jobbade effektivt med den viktiga arbetsmiljön. Ni förstår själva att det finns mycket att jobba med när det gäller arbetsgivarens ansvar. Alla ska få må bra på jobbet. Är du arbetsgivare? Då tipsar jag om denna vägledning som Arbetsmiljöverket har gett ut: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5720e6f9-7b60-4349-9023-1e76d9dd8dee/Den-organisatoriska-och-sociala-arbetsmiljon-vagledning-AV%202016.pdf?a=false&guest=true.