Lördag 13 juni

13.06.2020

Fysiskt är vi alla olika, men andligt är vi alla lika. Vi kan ha olika åsikter, uppfattningar, sanningar och övertygelser, men vi är alla skapa från samma energi och vi har alla valt att inkarnera på jorden och vår värdsliga planet för att utveckla oss själsligt. 

Om du endast ser på en medmänniska med hens fysiska jag och inte det andliga jaget ser du förbi det gudomliga. När du möter en medmänniska utan att tillfredsställa och behaga dig - genom en själslig nivå - du lever du i harmoni med det gudomliga. När du kliver ut din komforten får du oftast viktiga lärdomar och själslig utveckling på vägen med kärlek och frid.

"Idag väljer jag att se min värld som en del av alltet. Alla människor och allt jag möter är gudomliga och ett med skapelsen och jag bemöter dem som sådan"

/Namaste