Måndag 29 juni

29.06.2020

Förlåtelse handlar om att släppa taget om ilska, bitterhet, hat och andra negativa känslor och tankar hos dig, så att du blir fri. Det handlar inte om att du skall bli bästa vän med den som sårat dig eller tycker att handlingen som du blivit utsatt för är okej. 

När du förlåter så kan du äntligen släppa den tunga bördan på dina axlar, du ger förlåtelse för din egna skull. När du gör det kan de fientliga känslorna sakna bytas ut mot kärlek, för ljuset vinner över mörkret. När du släpper taget och förlåter släpper du också taget om framtida karma. Du kan behöva möta dina känslor och bearbeta dessa innan du ger förlåtelse, att möta smärtan är en förutsättning för att bli hel. När du förlåtit någon person för sitt handlande så kan du gå vidare i livet utan att denne har makt över dig, hen kan inte såra dig längre. 

/Namaste