Onsdag 24 juni

24.06.2020

Om du har en vän som går igenom en svår och tung period, var ett stöd genom att vara i din positiva energi. Om du går in i vännens energi är det lätt att dras med i detta och hålla med om allt och ge mer "eld åt brasan". Var själv en god medmänniska genom att lyssna, bekräfta det som sägs genom nickande och hummanden. Gärna upprepa det som sägs för att visa att du är engagerad i samtalet. De flesta av människor som går igenom något tufft, vill inte ha råd, tips eller uppmuntran - de vill bli lyssnade på och respekterade. 

Det är intet för intet som vi fått två öron och en mun. 

/Namaste