Söndag 12 juli

12.07.2020

Människor är ofta oresonliga, illojala och egoistiska - förlåt dem ändå

Om du är generös kommer du kanske att anklagas för själviska motiv - var generös ändå

Om du är framgångsrik kommer du få falska vänner och sanna fiender - var framgångsrik ändå

Om du är ärlig och uppriktig kommer människor kanske att utnyttja dig - var ärlig och uppriktig ändå

Det du tillbringat år med att bygga upp, kan någon annan rasera över en natt - bygg ändå

Om du finner frid och lycka, kommer kanske någon annan bli avundsjuk - var lycklig ändå

Det goda du gör idag, kommer kanske vara glömt i morgon - gör gott ändå

Ge världen det bästa du har, och det kanske inte räcker - ge dt bästa du har ändå

För i slutändan är det här en sak mellan dig och Gud - det var faktiskt aldrig en sak mellan dig och dem. 

Moder Teresa