Söndag 28 juni

28.06.2020

Citat från den kända författaren Genevieve Behred (1881-1960) och boken Your invisible power

"Känslan av att fler och bättre ägodelar, av vilket slag de vara må, i sig själva kan ge lycka och förnöjsamhet, är ett stort missförstånd. Ingen person, plats eller ska kan ge dig lycka. De kan ge dig skäl att känna dig nöjd och lycklig, men livsglädjen kommer inifrån. 

/Namaste