Torsdag 2 juli

02.07.2020

Harmoni handlar om att få balans genom energi, allt i universum - kosmos är i balans. När du och universum är i samklang rent energimässigt så kan du ta emot i överflöd.  Ibland blir balansen rubbad ur position i universum, men rätt snart återskapas harmonin. Naturen är en bra liknelse. 

Tänkt dig en stilla lugn sjö, allt är i harmoni och balans. När ett oväder drar över denna stilla lunga sjö förändras den. Det kommer nya regndroppar och den hårda vinden skapar krusningar på vattenytan, kanske några vågor, balansen och harmonin rubbas. När ovädret försvinner har sjön fått nytt vatten och är alltid förändrad, men återgår till ett balanserat och harmoniskt tillstånd. 

Du kan också tillämpa detta i ditt egna liv. När du upplever något som tillfälligt förändrar ditt liv i en situation eller tillfälle och du bara accepterar det som händer kommer du förändras. Du återfår så småningom harmoni och balansen. Varje tillfälle av upplevelse, förändring är en tid för dig att reflektera, lära dig och växa. Om du inte lever i harmoni med dig och universum kan du uppleva rädsla, relationsproblem, motstridiga känslor, förakt, hat, ilska, ensamhet, frustration eller känna dig misstänksam. 

Släpp taget om rädslan och negativa känslor. 

/Namaste