Chakrabehandlingar

Chakrabalansering

Chakrabalansering är ett av det viktigaste vi kan göra för att uppnå balnserade charken som de endokrina körtlarna styrs av och därmed uppnå en fungerande fysisk kropp, harmoniska känslor och balnserade tankar. En behandling tar cirka 40 minuter och du ligger bekvämt på en brits med filt om du vill, det är vanligt att börja frysa lite under behandlingen. Det kan vara bra med bekväma kläder, men är inget måste. Under behandlingen pratar vi inte, så har du funderingar så tar vi det innan och efteråt samtalar vi om eventuella obalanser och upplevelser. Alla upplever behandlingen olika, men för dom flesta upplevs det varm och behagligt och det är lätt att man somnar eller blir djupt avslappnad.


Chakraläkning (healing)

Energi kanaliseras för att hela och balansera energikroppen samt klippa negativa bindningar som man kan ha till personer, platser och omständigheter i tidigare generationer. Olika besvär berättar när något är i obalans i chakrasystemet. Den fysiska manifestationen av en obalans i enerigierna kommer att bli synlig någonstans i kroppen. Under behandlingen jobbar jag med att stärka och balansera dina chakran efter det klassiska 7-chakrasystemet. Du ligger klädd (gärna mjuka och behagliga kläder) på en brits i avslappnande former. Först på rygg och sedan på mage.

kriv din text här ...