Stödsamtal/Sorgbearbetning

Stödsamtal

Upplever du att det finns något som hindrar dig i livet, att det inte blev som du hade tänkt? Står du och stampar på ruta ett utan att veta hur du skall ta dig vidare? I denna situation kan man ibland behöva prata med en utomstående person. Vid det första samtalet hjälps vi åt att definiera situationen och klargöra dina tankar, känslor och eventuella hinder.


Sorgbearbetning

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Kurslängd: 8 veckor.

Omfattning: Ett möte á 60 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter. Kursledare: Therese Samuelsson
Plats: Hälsans Hus i Umeå
Avgift: Se respektive kurs.
Övrigt: Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.

Skriv din text här ...