Undersökningen är icke invasiv - ingenting tillförs kroppen. Den är dessutom smärtfri, beröringsfri, helt ofarlig. och kan upprepas hur många gånger som helst. Termografikameran är på ett avstånd av en till två meter från den person som ska undersökas. Kroppsdelen som ska undersökas ska vara fri från kläder och beröring 10-15 minuter före thermograferingen.

Thermografi är en metod för att mäta temperaturskillnader i huden. Huden är kroppens mest intelligenta organ och är kopplat till alla organ och fysiologiska processer i kroppen, allt utgår från CNS (centrala nervsystemet). Huden responderar på dessa förändringar och vi fångar upp dessa med den IR-kameran.

Baserat på de viktigaste upptäckterna vi ser, ger vi dig en rapport med dina bilder och vilka åtgärder du bör ta till. Detta kan vara att vi hänvisar till din läkare för att ytterligare undersökningar, vi kan rekommendera ultraljud, Kroppsterapi, livsstilsförändring, kost- och livsstilsråd samt ev ytterligare undersökningar eller behandlingar här på Fasciaklinikerna.

Vill du boka en undersökning?