ACT-Stresshantering

Hantera stress och främja din hälsa

ACT är en kurs som baseras på senaste forskningen kring stress och välmående. Du får konkreta evidensbaserade verktyg för att lära dig hantera livets stress och leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden. Varje tillfälle är 1,5-2 timmar och mellan träffarna får du öva hemma på olika uppgifter. Bästa resultat är om träffarna är varannan vecka. Boka gärna in alla dina 8 tillfällen vid bokningen, så vi får flyt i hela kursen.

De som genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa (Bond & Bunce 2000; Bond & Bunce 2003). Tillsammans med andra jobbar eller individuellt du med livsfrågor inom alla delar av livet och får lära dig verktyg för att skapa ett liv i bättre balans. Kursen baserar sig på en form av KBT kallad Acceptance and commitment training.

Följande frågor kommer vi att arbeta kring

Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för? Vad vill jag ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden. Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv? Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra? Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?

Kursen ges vid sex tillfällen, varje kurstillfälle är 2 timmar (totalt 12 timmar). Träffarna är oftast varannan vecka. Gruppens storlek är begränsad till max 25 personer. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

När kursen ges individuellt är varje tillfälle 1,5 timme och fördelat på 8 tillfällen. Upplägget är likvärdigt som i grupp.