Brösthälsa

Fördelar med termografi som alternativ/komplement till mammografi

Undersökningen ska ses som ett komplement till mammografi och ett ytterligare diagnostikverktyg i stället för att inte göra någon undersökning alls. Thermografi är ett hjälpmedel för att visualisera problem vad gäller dina bröst.

Vi ställer ingen diagnos för t.ex bröstcancer eller annan cancer som kräver laboratorietester eller andra undersökningar utan vi pekar ut eventuella problemområden, även om det finns vetenskapliga rapporter som skriver att Thermografi har visat sig användbart för detta. Du får dina bilder som en pdf-fil någon vecka efter sitt besök hos oss. Hudytans temperatur är i normalläge symmetrisk för varje person,  när det blir en asymmetri mellan höger och vänster kroppshalva med antingen lägre eller högre temperatur än normalt så kan det ge en indikation på en avvikelse.


Fördelarna:

  • Du utsätts inte för någon strålning som vid en vanlig mammografi med röntgenundersökning.
  • Det gör inte ont
  • Undersökningen sker utan beröring.
  • Thermografi är ingen kontraindikation för gravida eller för de som ammar (dock så kan resultatet avvika från ditt normalläge)
  • Undersökningen kan upprepas hur många gånger som helst inom vilken tidsperiod som helst.

För att säkerställa att ingen aktivitet pågår kan/bör man efter första thermograferingen upprepa efter några månader beroende på resultatet av undersökningen. Ser allting bra ut är thermografering 1 gång/år en normal upprepningstid.

Syftet med thermografi är att ge dig en inblick i hur det står till med dina bröst och vad du kan göra för att förebygga och förbättra din brösthälsa. Så det är i förstahand en förebyggande analys.

Du skall se på thermografi som en förebyggande analys. Thermografi är en metod för att mäta temperatur skillnader i huden. Huden är kroppens mest intelligenta organ och är kopplat till alla organ och fysiologiska processer i kroppen. Huden responderar på dessa fysiologiska förändringar och vi fångar upp dessa med den infraröda kameran.

Baserat på de viktigaste upptäckterna vi ser så ger vi dig en rapport med dina bilder och vilka åtgärder du bör ta till. Detta kan vara att vi hänvisar till din läkare för att ytterligare utredning/kartläggning, vi kan också  rekommendera ultraljud, kroppsterapi, livsstilsförändring, kost- och livsstilsråd samt ev ytterligare undersökningar eller behandlingar Fasciaklinikerna.


Denna behandling finns ej på Bokadirekt, hör av dig till oss om du vill boka behandlingen!