Helkropp

Genom att tidigt få kunskap om eventuella problem i kroppen kan du förebygga allvarliga åkommor. Är smärtan redan ett faktum så kan vi tydligare se vart problemet egentligen sitter och utifrån det hitta lösningar. Vid regelbundna undersökningar kan vi även följa förändringarna som sker och ännu tidigare upptäcka eventuella problem. Så att göra återkommande besök hos oss är positivt för din hälsa.

Det går att upptäcka mycket med thermografi - inflammationer, nedsatt blodcirkulation, fibromyalgi, nervinklämmningar, aktiva födelsemärken, muskelinflammationer och skador.

Alla kroppar och föremål avger IR-Strålning. IR-strålning är osynlig för det mänskliga ögat. Thermografi visar fysiologi, inte anatomi. Efter en thermografering läses bilderna in till ett dataprogram där nivåer och temperaturanalyser läggs in. Vi går igenom bilderna tillsammans. Vissa bilder kan behöva mera tid för en bedömning, då tar det några dagar extra innan vi kan göra ett utlåtande. Bilderna sänds som en Pdf-fil till din e-mail adress med ett skriftligt omdöme samt en rekommendation när thermografering bör upprepas alternativt om annan undersökning bör göras, Efter ytterligare behandlingar hos fasciaklinikerna eller annan profession kan man upprepa thermograferingen för att se om behandlingen gett förväntat resultat.

Denna behandling finns ej på Bokadirekt, hör av dig till oss om du vill boka behandlingen!